อยากเลิกกัญชา

(1/1)

m:
มีรุ่นน้อง(ชาย)เสพกัญชา อยากจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเลิกกัญชาว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง..และอยากทราบว่าทำไมเวลาเครียดแล้วน้องมักจะนึกถึงกัญชาเสมอทำให้มีความรู้สึกที่อยากจะเสพอีก...ขอช่วยผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบหน่อยค่ะ

T5705:
กัญชามีฤทธิ์ทำให้คลายเครียด  ผู้เสพรู้สึกสบาย  จึงเป็นธรรมดาที่ผู้เสพติดกัญชาที่เคยชินต่อการใช้กัญชาเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจ  จะหวนคิดถึงกัญชาอีกเมื่อเกิดความเครียด

ความเครียด  จึงเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้เสพติดเกิดความอยากยา  ผู้เสพติดต้องมีแรงจูงใจที่จะเลิกยา  การจะสร้างแรงจูงใจนั้น  คือ  ผู้ใกล้ชิดพูดคุยให้ผู้เสพติดเห็นผลเสียจากการเสพยา  และผลดีที่จะเกิดขึ้นหากเลิกยาได้   กัญชาอาจมีโทษไม่รุนแรงเหมือนยาเสพติดชนิดอื่น  แต่ก็เป็นสารเสพติดด่านแรกที่จะนำไปสู่ยาเสพติดที่ร้ายแรงได้  เมื่อผู้เสพติดเต็มใจที่จะเลิกยาแล้วจึงชักชวนให้ไปบำบัดรักษาในสถานพยาบาล  ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเกือบทุกแห่งมีคลินิกบำบัดยาเสพติดโดยตรง  กระบวนการบำบัดเป็นการทำพฤติกรรมบำบัด  เพื่อให้ผู้ป่วยหยุดยาได้ต่อเนื่อง  และป้องกันการกลับไปเสพยาซ้ำอีก  รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วย

การเลิกยาเสพติดด้วยยาทำได้ถ้าการเสพติดยังไม่รุนแรง  แต่ผู้ป่วยต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากจากคนรอบข้าง  เพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้เลิกยาได้สำเร็จ

ทีมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ