DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

สนง.จริยธรรมการวิจัยในคนฯรับสมัครพนง.ราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

dmhstaff

  • *****
  • 2147
    • Department of Mental Health.
ประกาศสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน