DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

สนง.จริยธรรมการวิจัยในคนรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จำนวน2 ตำแหน่ง

dmhstaff

  • *****
  • 2147
    • Department of Mental Health.
ประกาศสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน